Bemiddeling en hulp

Bemiddeling laat je toe om zelf te beslissen over cruciale zaken, in plaats van de rechter. Scheidende koppels vinden het vaak moeilijk om met elkaar te praten, zeker na conflicten. De bemiddelaar probeert je opnieuw naar elkaar te laten luisteren en probeert samen tot een oplossing te komen. Bij een bemiddelaar kun je ook je emoties uiten, wat op de rechtbank niet kan.

Hoe werkt bemiddeling?

De familierechtbank zal tijdens de inleidende zitting altijd bemiddeling in de kamer voor minnelijke schikking voorstellen, als alternatief op een rechtszaak. Dat gebeurt zo: de partijen worden bij het instellen van de vordering en bij de inleidingszitting geïnformeerd over de mogelijkheden tot bemiddeling, verzoening of een minnelijke schikking. De griffier stuurt de wetteksten, een informatiebrochure, een lijst van erkende bemiddelaars in familiezaken en andere informatie op. Op de inleidende zitting worden de partijen hier opnieuw over ingelicht.

Je kan altijd ook zelf een bemiddelaar aanspreken om tot een overeenkomst te komen in bepaalde aspecten van de scheiding.

Een bemiddelaar kan een notaris, een advocaat of iemand uit de welzijnssector zijn. Het zijn bekwame mensen die hiervoor een opleiding gevolgd hebben. De bemiddelaar is neutraal en onafhankelijk ten opzichte van alle partijen. Alleen het uiteindelijk akkoord wordt voorgelegd aan de rechter ter goedkeuring, de andere zaken die besproken worden binnen een bemiddeling, komen niet naar buiten. Adressen van een (erkende) bemiddelaar vind je bij de Federale Bemiddelingscommissie of op de website van Bemiddeling vzw.
Ook op de website van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat vind je informatie over bemiddeling en bemiddelaars.

Personen met minder financiële middelen kunnen onder bepaalde voorwaarden kosteloos in een bemiddeling stappen. Je krijgt meer informatie in een justitiehuis of in een bureau voor juridische bijstand (meer info in het gerechtsgebouw).

Hulp bij scheiding

Scheiden is in de meeste gevallen een ingrijpende gebeurtenis die gevolgen heeft op verschillende vlakken: wonen, relaties, de familie en het vriendennetwerk. Je moet heel wat dingen regelen en je moet wennen aan de nieuwe situatie. Vaak blijf je in conflict met je ex-partner. De situatie is nog moeilijker als je kinderen hebt. Tijdens die periode kun je alle steun van vrienden en familie gebruiken. Professionele hulp geeft je informatie, maar ook emotionele ondersteuning. De Centra voor Algemeen Welzijnswerk (0800/13.500) zijn gespecialiseerd in scheidings- en ouderschapsbemiddeling en helpen je een nieuw leven op te bouwen.

De website www.tweehuizen.be is er voor kinderen, jongeren en ouders die meer informatie willen over scheiding. De site gaat over de gevoelens die gepaard gaan bij een scheiding, hoe ouders hun kinderen kunnen ondersteunen en wat er allemaal geregeld moet worden. Jongeren kunnen voor informatie en hulp terecht bij de Jongeren Advies Centra en bij Awel.
De website Scheidingskoffer biedt informatie voor ouders, kinderen, plusouders, grootouders, vrienden/familie en professionals betrokken bij scheiding.

Zelfhulpgroepen kunnen een ondersteuning zijn bij het verwerken van een echtscheiding. Met vragen als ouder, grootouder of kind over echtscheiding, het omgangsrecht of de alimentatie kun je daarbij terecht.

Over

De Gids voor Gezinnen is een initiatief van het kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen van de Odisee-hogeschool. De ondersteuning van gezinnen en hoe we die kunnen verbeteren, staat centraal in al onze projecten. Met de Gids voor Gezinnen bereiken we een breed publiek met begrijpelijke informatie over diensten, rechten en plichten, en wetgeving over en voor gezinnen.

Contact

Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen
Huart Hamoirlaan 136, 1030 Brussel
02/240.68.40

kenniscentrum.hig@odisee.be www.hig.be www.odisee.be

© 2016 Gids voor Gezinnen