De ontwikkeling van kinderen

Kinderen maken verschillende levensfasen met bepaalde kenmerken door. Ze ontwikkelen van een totaal afhankelijke baby naar een onafhankelijke adolescent. Ouders spelen een belangrijke rol. Je opvoedingsstijl verandert mee met de ontwikkeling van je kind.

Algemeen

Over de ontwikkeling van baby's, peuters en kleuters, kan Kind en Gezin je veel vertellen. De dvd 'Kijk, ik groei' brengt de ontwikkeling van kinderen vanaf de geboorte tot hun derde jaar in beeld.
Vanaf de kleuterschool neemt het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) de opvolging van Kind en Gezin over. Op internet vind je hier zeker informatie over: kijk maar eens op www.oudersnet.be.

Op de Nederlandse website groeigids vind je informatie voor kinderen van 0-4 jaar, van 4-14 jaar en pubers. Informatie over diensten en regelgeving verschilt wel van die in België.
De Speelbank is een database voor pedagogisch verantwoorde spelactiviteiten en speeltips voor baby's en peuters.

Klik door naar de pagina Hulp bij de opvoeding voor meer adressen waar je terecht kunt met vragen over de opvoeding en de ontwikkeling van kinderen.

Specifieke informatie

Wil je informatie over de seksuele en relationele ontwikkeling van kinderen en jongeren, dan kun je terecht op de website van Sensoa.

Kind & Gezin creëerde een reeks filmpjes over de ontwikkeling van kinderen in gebarentaal, speciaal voor dove of slechthorende ouders.

Het hele proces verloopt niet bij elk kind hetzelfde. In sommige gevallen doen zich ontwikkelingsstoornissen voor.

Over

De Gids voor Gezinnen is een initiatief van het kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen van de Odisee-hogeschool. De ondersteuning van gezinnen en hoe we die kunnen verbeteren, staat centraal in al onze projecten. Met de Gids voor Gezinnen bereiken we een breed publiek met begrijpelijke informatie over diensten, rechten en plichten, en wetgeving over en voor gezinnen.

Contact

Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen
Huart Hamoirlaan 136, 1030 Brussel
02/240.68.40

kenniscentrum.hig@odisee.be www.hig.be www.odisee.be

© 2016 Gids voor Gezinnen