Huwen of samenwonen met een buitenlandse partner

Relaties tussen Belgen en iemand van een andere nationaliteit komen dikwijls voor. Ze hebben elkaar leren kennen op reis, via een studentenuitwisseling of het is iemand uit het land van herkomst. Als je huwt of gaat samenwonen met een buitenlandse partner, moet je met een aantal zaken rekening houden. We sommen kort de belangrijkste formaliteiten voor het huwen of het wettelijk samenwonen op.

Algemene regelgeving

Informatie over huwen en samenwonen met een buitenlandse partner vind je bij het Kruispunt voor Migratie-Integratie - juridische helpdesk: 02/ 205 00 55. Of bij de FOD Binnenlandse Zaken – Dienst Vreemdelingenzaken - helpdesk: 02/ 206 15 99

Vzw Ella, Kenniscentrum Gender en Etniciteit voerde tussen 2010-2013 onderzoek naar huwelijksmigratie, op hun website lees je getuigenissen en advies. In de brochure 'Familie zonder grenzen' van het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding worden 50 vragen met betrekking tot internationaal familiaal recht beantwoord, over huwelijk, echtscheiding, afstamming en adoptie (let op: deze brochure dateert uit 2009).

Verder op deze site lees je meer over gemengde relaties.

Huwen met een buitenlandse partner

Visumplichtige vreemdelingen kunnen het visumtype C aanvragen met het oog op het afsluiten van een huwelijk in België.  Dat moet je vragen bij het Belgisch consulaat van de woonplaats en je hebt er onder andere deze documenten voor nodig:

Bij aankomst in België, moet de buitenlandse partner een aankomstverklaring afleggen in de gemeente. Dan kan de partner nog 90 dagen legaal in België verblijven.

Meer informatie over de procedure vind je hier.
De ambtenaar van de burgerlijke stand gaat na of er al dan niet sprake is van een schijnhuwelijk. Meer informatie vind je hier.

Na het huwelijk kan de buitenlandse partner gezinshereniging aanvragen om een verblijfsrecht in België te bekomen.
De Belgische partner moet bewijzen over voldoende bestaansmiddelen, huisvesting en een ziekteverzekering te beschikken. Beide partners moeten ouder zijn dan 21 jaar. Informatie over de procedure en andere benodigde documenten vind je hier.

Samenwonen met een buitenlandse partner

Om een verklaring van wettelijke samenwoning af te leggen, moet een visumplichtige buitenlandse partner eerst een visum type C ‘met het oog op een verklaring van wettelijke samenwoning in België’ aanvragen bij het Belgische consulaat van zijn land. Verschillende documenten zijn daarvoor nodig, o.a. een bewijs van een duurzame relatie van minstens 2 jaar. Dit kan je aantonen met brieven, foto's, telefoonfacturen, getuigen e.d. Als je al hebt samengewoond, is het bewijs van één jaar samenwonen voldoende. Je hebt ook een bewijs nodig dat de partner over voldoende bestaansmiddelen beschikt (of de Belgische partner moet een verbintenis tot tenlasteneming ondertekenen). Beide partners moeten ouder zijn dan 21 jaar.

Bij aankomst in België moet de buitenlandse partner een aankomstverklaring afleggen bij de gemeente, waarna het koppel 90 dagen tijd heeft om een verklaring van wettelijke samenwoning af te sluiten. Meer informatie over de procedure vind je hier.

De ambtenaar van de burgerlijke stand gaat na of er al dan niet sprake is van schijnwettelijke samenwoning. Hier is sprake van wanneer de intentie van één van beide partijen enkel gericht is op het bekomen van een verblijfsvergunning. Meer informatie vind je hier.

Nadat je een verklaring van wettelijke samenwoning hebt afgelegd, kun je een procedure voor gezinshereniging starten.
Ook bij deze procedure moet je onder andere bewijzen een duurzame relatie te hebben, je moet minimum 21 jaar zijn en je mag geen familie van elkaar zijn.
Meer informatie over de voorwaarden en de procedure vind je hier.

Gedwongen huwelijk

Een huwelijk onder dwang is verboden in België. Iemand die onder geweld of bedreiging een ander dwingt te huwen, kan strafrechtelijk vervolgd worden. Meer informatie over gedwongen huwelijken vind je bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen.

Daarnaast lees je in de brochure 'Vakantietijd: huwelijkstijd?' meer over wat je kan doen als je ouders je willen uithuwelijken, over de huwelijkswetgeving in België, Marokko en Turkije en over de wetgeving inzake gezinshereniging.

Over

De Gids voor Gezinnen is een initiatief van het kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen van de Odisee-hogeschool. De ondersteuning van gezinnen en hoe we die kunnen verbeteren, staat centraal in al onze projecten. Met de Gids voor Gezinnen bereiken we een breed publiek met begrijpelijke informatie over diensten, rechten en plichten, en wetgeving over en voor gezinnen.

Contact

Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen
Huart Hamoirlaan 136, 1030 Brussel
02/240.68.40

kenniscentrum.hig@odisee.be www.hig.be www.odisee.be

© 2016 Gids voor Gezinnen