Ouderschapsverlof

Met ouderschapsverlof kun je je loopbaan tijdelijk onderbreken om voor je kind te zorgen.  Elke ouder kan afzonderlijk dit verlof opnemen.

Tijdens de periode van het ouderschapsverlof krijg je een uitkering van de RVA om het loonverlies te compenseren. De regeling verschilt voor werknemers uit de privé-sector en uit de openbare sector.  Daarnaast kun je beroep doen op een aanmoedigingspremie.

Meer informatie krijg je bij je personeelsdienst of bij je vakbond.  De reglementering kun je raadplegen bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg of bij de RVA.
De Vlaamse overheid maakte een brochure over vaders en ouderschapsverlof.

Ouderschapsverlof voor werknemers

Er zijn vier mogelijke manieren om het ouderschapsverlof op te nemen:

Een overstap van het ene stelsel naar het andere stelsel is mogelijk. Je kunt ouderschapsverlof combineren met tijdskrediet en moederschapsverlof/ vaderschapsverlof.

Voorwaarden

Praktische zaken

Je moet je aanvraag 2 tot 3 maanden voordien doen.  De werkgever heeft het recht om, mits een gerechtvaardigde reden, het ouderschapsverlof met 6 maanden uit te stellen.  Vanaf de aanvraag tot 2 maanden na het verlof ben je beschermd tegen ontslag.

Tijdens de periode van het ouderschapsverlof, krijg je een uitkering van de RVA.  Het bedrag van de uitkering is afhankelijk van de modaliteit van ouderschapsverlof die je opneemt, je leeftijd (jonger of ouder dan 50) en in geval van een loopbaanvermindering met 1/5 ook van het feit of je alleenstaande ouder bent of niet.
Voor de vierde maand ouderschapsverlof heb je enkel recht op een uitkering wanneer je kind geboren is na 8 maart 2012.

De periode van ouderschapsverlof waarin je een uitkering krijgt, wordt gelijkgesteld met een periode van tewerkstelling voor de berekening van je pensioen. Meer informatie krijg je bij de Rijksdienst voor Pensioenen of op het nummer 1765 (de pensioenlijn).

Ouderschapsverlof in de openbare sector

Ook in de openbare sector krijg je ouderschapsverlof voor kinderen tot de leeftijd van 12 jaar.

Federale ambtenaar

Als federale ambtenaar kun je voltijds ouderschapsverlof nemen voor een periode van 4 maanden of je kan het opsplitsen.  Meer info krijg je op de website voor het federale personeel.

Vlaamse ambtenaar

Voor Vlaamse ambtenaren loopt de regeling grotendeels gelijk aan het ouderschapsverlof voor werknemers in de privé-sector.  Ouders in het onderwijs kunnen het deeltijds ouderschapsverlof niet opsplitsen in aparte periodes.  Neem contact op met je personeelsdienst om te weten op welke vorm van ouderschapsverlof je recht hebt.  Of je kunt de website voor het Vlaamse personeel raadplegen.

Pensioenrechten

Je behoudt je pensioenrechten voor de eerste twaalf maanden loopbaanonderbreking die je neemt. Deze periode wordt verlengd tot 24 maanden als je kinderen hebt die jonger zijn dan 6 jaar. Meer informatie krijg je bij de Pensioendienst voor de overheidssector of op het nummer 1765 (de pensioenlijn).

Aanmoedigingspremies

Bovenop je uitkering van de RVA, kun je een aanmoedigingspremie aanvragen.  De regeling verschilt naargelang de sector waarin je werkt.

Meer informatie over de aanmoedigingspremies, krijg je bij het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie of bij de infolijn van de Vlaamse overheid (1700).

Over

De Gids voor Gezinnen is een initiatief van het kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen van de Odisee-hogeschool. De ondersteuning van gezinnen en hoe we die kunnen verbeteren, staat centraal in al onze projecten. Met de Gids voor Gezinnen bereiken we een breed publiek met begrijpelijke informatie over diensten, rechten en plichten, en wetgeving over en voor gezinnen.

Contact

Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen
Huart Hamoirlaan 136, 1030 Brussel
02/240.68.40

kenniscentrum.hig@odisee.be www.hig.be www.odisee.be

© 2016 Gids voor Gezinnen