Relatieproblemen

Om aan een relatie te beginnen is een goede dosis zelfvertrouwen nodig. Heb je negatieve ervaringen uit vorige relaties of traumatische gebeurtenissen in het verleden meegemaakt, dan kan dat moeilijk liggen.

Verschillen

Partners komen uit andere gezinnen, met andere gewoonten, meningen en visies.  Het verschil is nog groter wanneer beiden uit een andere cultuur komen.  Daarnaast hebben partners een andere persoonlijkheid en karakter.  In het begin van een relatie vallen die verschillen niet zo hard op, maar naarmate de partners meer samen zijn komen de eerste kleine verschillen naar boven.  Meestal kun je als koppel een oplossing vinden om hier mee om te gaan.  Soms zijn de verschillen te groot of lukt het niet op een goede manier om te gaan met conflicten. 

Relatieproblemen

Relatieproblemen zijn normaal en komen in elke relatie voor.  Wanneer je er constructief met je partner over spreekt, zijn relatieproblemen een kans om dieper op je relatie in te gaan.  De meeste mensen praten niet graag met vrienden of familie over huiselijke moeilijkheden.  Wanneer je dit wel probeert, zul je wellicht op heel wat begrip kunnen rekenen.  Andere koppels maken vaak gelijkaardige situaties mee.

Professionele hulpverleners

Lukt het niet om met je partner tot een gezamenlijke oplossing te komen, dan kun je beroep doen op professionele hulpverleners voor de problemen zich opstapelen.  Ze kunnen geen kant en klare oplossing bieden, maar kunnen je een kader bieden om de problemen te benoemen en er een bredere kijk op te geven.  Hulpverleners kunnen je een aantal vaardigheden meegeven die nuttig zijn bij het hanteren van conflicten.  Dieper ingaan op de moeilijkheden is belangrijk om je relatie nog een kans te geven, maar ook voor jezelf.  Wanneer een relatiebreuk niet te vermijden is, kan de relatiebegeleiding bijdragen tot een betere verwerking voor beide partners en een beter inzicht in de eigen kwetsbaarheden.

Met relationele problemen, kun je terecht bij een Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (gratis nummer: 0800/13.500).  Er is een speciale dienst voor relaties en gezinnen.
Met Tele-Onthaal kun je bellen of chatten wanneer je relationele moeilijkheden ondervindt.

Wil je naar een relatietherapeut stappen, dan kun je doorverwezen worden via je huisarts of je kan via de site van de Belgische Federatie van Psychologen, de Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en Systeeminterventie, of de Vlaamse Vereniging van Klinische Psychologen een adres opzoeken.

Seksuologen (Vlaamse Vereniging voor Seksuologie -VVS) bieden hulp bij relatie- en seksuele problemen. Als er een seksueel probleem is, werken ze samen met een arts om na te gaan of lichamelijke klachten aan de basis liggen van het probleem. Door oefeningen thuis, het werken aan communicatie en wederzijds begrip en het leren omgaan met remmingen wordt getracht de relatie op seksueel vlak te verbeteren.

Wie informatie zoekt over seksualiteit en relaties, kan zich wenden tot SENSOA.

Voor relatietherapie en hulp bij het communiceren, kun je terecht bij o.a. deze organisaties:
Het Centrum voor Persoons & Relatietraining (050/33 90 89)
Relatie-academie
(051/24 52 51)
Centrum voor gezinsplanning van SVV Brabant
De School voor Relatietherapie (03/383 41 68)
Comma (050/49 03 98)
Context, centrum voor relatie-, gezins- en sekstherapie (016/33 26 30)

 

Over

De Gids voor Gezinnen is een initiatief van het kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen van de Odisee-hogeschool. De ondersteuning van gezinnen en hoe we die kunnen verbeteren, staat centraal in al onze projecten. Met de Gids voor Gezinnen bereiken we een breed publiek met begrijpelijke informatie over diensten, rechten en plichten, en wetgeving over en voor gezinnen.

Contact

Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen
Huart Hamoirlaan 136, 1030 Brussel
02/240.68.40

kenniscentrum.hig@odisee.be www.hig.be www.odisee.be

© 2016 Gids voor Gezinnen