Scheiding en kinderen

Een scheiding betekent voor kinderen een ommekeer in hun leven, van een zekere situatie naar een onzekere situatie. Het is een vorm van verlies. Als ouder kan je wel op een aantal zaken letten om de gevolgen voor de kinderen zo klein mogelijk te houden.

Je kind gaat zich onveilig voelen door onzekerheid over de verblijfsregeling. Het is belangrijk om je kind op een eerlijke manier te informeren over die regeling. Kinderen geven zelf ook graag hun mening. Voor kinderen zijn soms andere dingen belangrijk in de verblijfsregeling dan voor ouders: vrienden, vrijetijdsmogelijkheden, de school, openbaar vervoer,... Als je hier als ouder oprecht naar luistert en uitlegt waarom bepaalde wensen niet haalbaar zijn, voelt je kind zich beter begrepen.

Om kinderen en ouders na een echtscheiding te helpen communiceren met elkaar, ontwikkelden onderzoekers van de Universiteit Antwerpen de app KiT (Keep in Touch). De gratis app, de eerste voor gescheiden ouders én hun kinderen, wil alle betrokken partijen helpen om het leven in twee verschillende huizen praktisch te regelen.

De website www.tweehuizen.be wil ook kinderen alles over scheiding duidelijk uitleggen en heeft een apart luik voor jongeren.

Noden van het kind

Langdurige en regelmatige conflicten voor en na de scheiding kunnen bij kinderen tot problematisch gedrag leiden. Sommige kinderen ontwikkelen zo een negatief beeld van partner- of ouderschap. Blijf als ouder bewust van deze impact op je kind en probeer respectvol met je ex-partner om te gaan. Lukt dit niet, stap dan tijdig naar een bemiddelaar of de hulpverlening.

Tijdens de scheiding hangen er zo veel problemen rond je hoofd en heb je het zelf nog emotioneel moeilijk, waardoor je minder aandacht hebt voor je kinderen. Tegelijk is het een moment waarop kinderen veel steun nodig hebben. Die steun kunnen ze vinden bij een familielid, die zich liefst onpartijdig gedraagt ten opzichte van beide ouders, of bij een Jongeren Advies Centrum (JAC), Awel (102) of bij het CLB van de school.

Jongeren kunnen hun verhaal kwijt bij een online platform voor kinderen met gescheiden ouders.

Opvoedingsondersteuning

Sommige hulpverleners in België bieden het KIES-programma aan.  Kinderen en jongeren leren er via spel en gesprekken de scheiding begrijpen en ermee omgaan, ook wanneer zij geen problemen vertonen. De kinderen en jongeren volgen acht groepsbijeenkomsten waar ze begeleid worden in de verwerking van de scheiding. Ouders komen naar een informatie- en een evaluatiebijeenkomst. Het KIES-programma ontstond in Nederland, via de site vind je een KIES-coach in België.

Ouders kunnen met vragen over de opvoeding van kinderen bij verschillende diensten terecht. Klik hier voor meer informatie.

Over

De Gids voor Gezinnen is een initiatief van het kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen van de Odisee-hogeschool. De ondersteuning van gezinnen en hoe we die kunnen verbeteren, staat centraal in al onze projecten. Met de Gids voor Gezinnen bereiken we een breed publiek met begrijpelijke informatie over diensten, rechten en plichten, en wetgeving over en voor gezinnen.

Contact

Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen
Huart Hamoirlaan 136, 1030 Brussel
02/240.68.40

kenniscentrum.hig@odisee.be www.hig.be www.odisee.be

© 2016 Gids voor Gezinnen