Vrije tijd

Misschien heeft je kind interesse in sport, jeugdwerk of cultuur?

Het Vlaams Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media geeft vorm aan het beleid.
Voor Brussel is dat de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Sport

Bewegen is gezond. Jongeren zouden minstens 1 uur per dag moeten bewegen. Je kan dit al van op jonge leeftijd stimuleren.

Een sportclub is een ideale plaats voor kinderen en jongeren om aan sport te doen: ze leren er de sport onder deskundige begeleiding én ze leren er belangrijke maatschappelijke en sociale vaardigheden: fair play, solidariteit, teamspirit, het respect voor de andere,… Maar het moet ook plezierig blijven voor je kind: een hoge prestatiedruk of teveel trainen is niet meer leuk.

Jeugdwerk

In de jeugdbeweging (de chiro, de scouts, de KSA,…) doen kinderen en jongeren aan sport en spel, ze zijn creatief bezig met knutselen, toneel, fantasie,… Jongeren kunnen deelnemen aan cursussen, zoals jeugdanimator of hoofdanimator. In de jeugdbeweging leren kinderen anderen, maar ook zichzelf kennen, en ze leren er samen te leven in groep.
De jeugdverenigingen organiseren weekends en kampen, vaak het hoogtepunt van het werkingsjaar. Voor de kinderen is dit een goede afwisseling in de vakantie en voor ouders een aanvulling op de vakantieopvang, die voor kinderen jonger dan 12 jaar bovendien fiscaal aftrekbaar is.

Naast de jeugdbewegingen zijn er verenigingen, werkzaam op verschillende gebieden: muziek, zang, milieu, politiek, creativiteit,… In jeugdhuizen en jeugdcentra kunnen jongeren elkaar ontmoeten. De ziekenfondsen organiseren vakanties en activiteiten voor kinderen en jongeren. In de meeste gemeenten is er een speelpleinwerking of grabbelpaswerking tijdens de vakantie.

Cultuur

Je kunt de interesse van je kinderen in cultuur opwekken en hen meenemen naar musea, theaters, de bioscoop,… Veel organisaties hebben een kind- en jeugdvriendelijk aanbod.
Alle kinderen en jongeren jonger dan 26 jaar krijgen voor één euro toegang tot de grootste en bekendste musea van Vlaanderen.

Vrije tijd management

Voor heel wat ouders is de vrije tijd van hun kinderen een bron van extra werk of zelfs stress. Opvang regelen, speelafspraken maken, vervoer voorzien van en naar de hobby's... Om hierbij te helpen werd de app PARC (Parent Community) ontwikkeld. De app is een sociaal netwerk voor ouders om in contact te komen met de ouders van vriendjes, klasgenootjes en kinderen die dezelfde hobby’s beoefenen. Bestaat zowel voor Android als voor iOS.

Over

De Gids voor Gezinnen is een initiatief van het kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen van de Odisee-hogeschool. De ondersteuning van gezinnen en hoe we die kunnen verbeteren, staat centraal in al onze projecten. Met de Gids voor Gezinnen bereiken we een breed publiek met begrijpelijke informatie over diensten, rechten en plichten, en wetgeving over en voor gezinnen.

Contact

Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen
Huart Hamoirlaan 136, 1030 Brussel
02/240.68.40

kenniscentrum.hig@odisee.be www.hig.be www.odisee.be

© 2016 Gids voor Gezinnen