Je kind is ziek

Wanneer je kind ziek is en je geen verlof kan nemen, kun je misschien rekenen op de grootouders, andere familieleden of vrienden, of je kunt beroep doen op georganiseerde opvang.

Op deze webpagina lees je meer over gezondheidszorg en wat te doen bij ziekte.
Wil je meer weten over gezondheid algemeen, neem dan hier een kijkje.

Opvangmogelijkheden voor zieke kinderen

Een kind met een langdurige ziekte

Met de diagnose dat je kind ernstig ziek is, stort je wereld in. Ouders willen altijd het beste voor hun kind, willen dat ze een zorgeloze tijd doormaken en willen ze beschermen tegen alle negatieve invloeden.
Toch is het niet goed ze te onthouden van alle informatie: je kind heeft uitleg nodig over de onderzoeken en de diagnose. Probeer zo volledig mogelijk te zijn in de uitleg over het ziekenhuis en de behandeling en leg uit waarom het noodzakelijk is. De angst van je kind zal afnemen als hij er meer over weet. Blijf ook eerlijk over wat pijn kan doen.

Als ouder is het moeilijk om alles rond krijgen: het zorgen of het ziekenhuisbezoek combineren met werken en de zorg voor andere kinderen. De stress en verdriet wegen op je partnerrelatie. Ook broers en zussen hebben het niet gemakkelijk: ze krijgen minder aandacht en de normale gang van zaken in het gezin wordt verstoord.
Bij je ziekenfonds kun je terecht voor advies. Hospichild informeert over de ziekenhuisopname van een kind in Brussel, maar je vindt er ook veel algemene informatie.
Je kunt een aanvraag bij Bednet indienen, zodat je kind de lessen van zijn klas in het lager en het secundair onderwijs kan meevolgen.
Wie een korte adempauze wil, kan terecht voor opvang of vakantie in een respijthuis. Voorbeelden zijn Villa Rozerood, Villa Indigo of Limmerik.

Wil je je loopbaan onderbreken om voor je ziek kind te zorgen, dan kun je loopbaanonderbreking in het kader van medische bijstand opnemen: dit kan voor een periode van maximaal 12 maanden of 24 maanden als je alleenstaande bent en je kind jonger is dan 16 jaar. Meer informatie vind je op de website van de RVA.

Langdurige ziekte kan ook betekenen: psychische problemen, een mentale beperking, gedragsproblemen of verslaving ... In dat geval spreekt men soms over een 'zorgenkind'. In een publicatie van de Koning Boudewijnstichting en de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat vind je meer informatie over wat er met een zorgenkind gebeurt wanneer de ouders er niet meer (kunnen) zijn: Hoe de langetermijntoekomst verzekeren van een meerderjarig zorgenkind?

Over

De Gids voor Gezinnen is een initiatief van het kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen van de Odisee-hogeschool. De ondersteuning van gezinnen en hoe we die kunnen verbeteren, staat centraal in al onze projecten. Met de Gids voor Gezinnen bereiken we een breed publiek met begrijpelijke informatie over diensten, rechten en plichten, en wetgeving over en voor gezinnen.

Contact

Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen
Huart Hamoirlaan 136, 1030 Brussel
02/240.68.40

kenniscentrum.hig@odisee.be www.hig.be www.odisee.be

© 2016 Gids voor Gezinnen