Palliatieve Zorg

Je kan palliatieve zorg inschakelen wanneer een patiënt een levensbedreigende, ongeneeslijke ziekte heeft.  Palliatieve zorg wil de levenskwaliteit van de patiënt en zijn omgeving verbeteren door de pijn en andere lichamelijke klachten te voorkomen en te verlichten.  Er gaat ook aandacht uit naar de psychische, sociale en de morele toestand van de betrokkenen.

Indien gewenst, wordt de familie nog verder begeleid na overlijden.

De meeste zieken worden het liefst thuis verzorgd.  Bijkomende ondersteuning is dan geen overbodige luxe.  Je kunt beroep doen op diensten en financiële ondersteuning voor zieken.  Voor palliatieve zorg bestaan er nog een aantal bijkomende mogelijkheden: specifieke palliatieve diensten, financiële tegemoetkoming en palliatief verlof.

Diensten

In elke provincie zijn er een aantal palliatieve netwerken die de palliatieve zorgverlening coördineren.  Je kan er informeren naar de bestaande mogelijkheden.  De Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen kan je de adressen van palliatieve netwerken geven.
Voor Brussel kun je ook terecht bij de Pluralistische Vereniging voor Palliatieve Zorg.

Palliatief netwerk

Binnen een palliatief netwerk werken diensten voor palliatieve thuisverzorging.  De teams bestaan uit verpleegkundigen, een arts en eventueel een psycholoog. 

Dagcentra palliatieve verzorging

De dagcentra palliatieve verzorging kunnen een aanvulling bieden op de thuisverzorging van een palliatief patiënt.  Ze voorzien gespecialiseerde zorg en ontspannende activiteiten. 

Opname

Een opname is niet altijd te vermijden.  In elk rust- en verzorgingstehuis en ziekenhuis is palliatieve ondersteuning aanwezig.  Sommige ziekenhuizen hebben gespecialiseerde palliatieve eenheden.
Adressen van diensten voor palliatieve zorg vind je bij het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.

Kijk op www.palliatieve-zorg-en-kinderen.be als je kinderen hebt die te maken krijgen met palliatieve zorg.
Ben je ongeneeslijk ziek en lijd je ernstig, dan kun je met je vragen terecht op de LEIFlijn: 078/15 11 55.

Tegemoetkoming in de kosten

De huisbezoeken van de huisarts en de thuisverpleging voor palliatieve patiënten zijn gratis.  Sommige geneesmiddelen, verzorging en hulpmiddelen kunnen veel geld kosten wanneer de patiënt thuis verzorgd wordt.  Om deze kosten te verlichten, wordt een palliatief forfait toegekend door het ziekenfonds.  De aanvraag gebeurt aan de hand van een formulier, opgesteld door de huisarts.  De premie wordt maximaal twee maal in een periode van twee maanden toegekend.

Palliatief verlof

Werknemers kunnen gedurende een periode van 2 maanden volledig, de helft of 1/5 stoppen met werken om voor een palliatief patiënt te zorgen.  In deze periode heb je recht op een onderbrekingsuitkering van de RVA.  Naast deze uitkering kun je een aanmoedigingspremie bij de Vlaamse overheid aanvragen. Daarnaast kun je ook tijdskrediet opnemen.

Over

De Gids voor Gezinnen is een initiatief van het kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen van de Odisee-hogeschool. De ondersteuning van gezinnen en hoe we die kunnen verbeteren, staat centraal in al onze projecten. Met de Gids voor Gezinnen bereiken we een breed publiek met begrijpelijke informatie over diensten, rechten en plichten, en wetgeving over en voor gezinnen.

Contact

Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen
Huart Hamoirlaan 136, 1030 Brussel
02/240.68.40

kenniscentrum.hig@odisee.be www.hig.be www.odisee.be

© 2016 Gids voor Gezinnen