Leven met een handicap

Een handicap is een beperking op mentaal, lichamelijk of zintuiglijk vlak.  Elke beperking verschilt naargelang men al dan niet hulp heeft met de dagelijkse activiteiten en de sociale en maatschappelijke gevolgen (op het gebied van huisvesting, daginvulling, werk, mobiliteit, communicatie, relaties, het kunnen realiseren van persoonlijke doelen). 

Integratie en aanvaarding

Mensen met een handicap krijgen vaak te maken met vooroordelen die voortkomen uit onwetendheid en onwennigheid.  Veel mensen zien alleen de beperkingen en niet de mogelijkheden en vaardigheden van een persoon met een handicap.  Dit bemoeilijkt de integratie in het sociaal leven.

Voor ouders die vaststellen dat hun kind een handicap heeft, begint vaak een moeizaam proces van aanvaarding.  Dit gaat gepaard met een zoektocht naar informatie en erkenning.  Ouders willen hun kind de beste kansen geven.  De ene persoon leert met enige ondersteuning te leven met de handicap en slaagt erin een vrij zelfstandig leven te leiden; de andere persoon blijft heel zijn leven afhankelijk van begeleiding. 

Voor wie onverwacht door ziekte of ongeval een handicap oploopt begint een moeizaam aanvaardingsproces.  Het leven verandert ingrijpend: de nieuwe situatie vereist aanpassingen, in veel gevallen wordt men voor een deel afhankelijk van anderen en men moet zoeken naar manieren om het leven opnieuw zinvol te maken.

Bijstand

Bij het ziekenfonds kun je terecht voor heel wat vragen over handicap en medische zorgen, uitkeringen e.d. Ook de sociale dienst van het OCMW helpt je verder.

Personen met een handicap schrijven zich best in bij het VAPH opdat ze bijstand kunnen ontvangen.  Dit omvat financiële hulp bij aanpassingen die nodig zijn aan de woning, opvangmogelijkheden, de toeleiding naar een opleiding of werk, het toekennen van het persoonlijk-assistentiebudget,…  Je kan er alle adressen opvragen van organisaties voor personen met een handicap.

De FOD Sociale Zekerheid (0800/ 987 99) informeert je over tegemoetkomingen aan personen met een handicap en over sociale en fiscale voordelen.
Op deze pagina van de FOD Sociale Zekerheid lees je meer over inkomensvervangende tegemoetkoming als je niet kan gaan werken of je maar 1/3 of minder verdient dan wat een gezond persoon op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen.
Het gelijke kansenbeleid zet zich onder andere in voor de toegankelijkheid van diensten voor personen met een handicap.
De European Disability Card (EDC) is een gratis kaart die de toegang van personen met een handicap tot cultuur, sport en vrijetijdsbesteding bevordert (musea, pretparken, toeristische attracties, sportcentra,…) en een aantal voordelen in die domeinen biedt.
Broers en zussen van kinderen met een handicap hebben specifieke vragen en gevoelens.  Daarvoor bestaat er de brussenwerking, met groepjes die samenkomen.  Meer informatie vind je op www.broersenzussen.be.
De Katholieke Vereniging Gehandicapten heeft onder andere een gezinswerking: gezin en handicap.  Je krijgt er informatie en documentatie en je kan een info-moment voor ouders bijwonen.
Ook Inclusie Vlaanderen heeft een ouderwerking.

Als ouder van iemand met een beperking kan je je zorgen maken over de toekomst van je kind. Lees hier alles over in de brochure 'Hoe de langetermijntoekomst verzekeren van een meerderjarig zorgenkind?'.

Voor meerderjarigen met een beperking bestaat er een beschermingsstatuut voor het beheer van hun vermogen en hun persoon. Afhankelijk van de specifieke handicap, is een persoon soms niet in staat zelf beslissingen te nemen over belangrijke geldzaken of levensveranderende gebeurtenissen. In de brochure 'Hoe jezelf en je vermogen beschermen wanneer je het niet (meer) alleen kan?' lees je meer over dit beschermingsstatuut.

Over

De Gids voor Gezinnen is een initiatief van het kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen van de Odisee-hogeschool. De ondersteuning van gezinnen en hoe we die kunnen verbeteren, staat centraal in al onze projecten. Met de Gids voor Gezinnen bereiken we een breed publiek met begrijpelijke informatie over diensten, rechten en plichten, en wetgeving over en voor gezinnen.

Contact

Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen
Huart Hamoirlaan 136, 1030 Brussel
02/240.68.40

kenniscentrum.hig@odisee.be www.hig.be www.odisee.be

© 2016 Gids voor Gezinnen