Rechten en plichten van ouders

Ouders hebben gezag over de persoon van het kind (tot 18 jaar) en over het beheer van zijn goederen.  Ze voeren het ouderlijk gezag samen uit, ook als ze niet samenwonen.

Al die bepalingen zijn omschreven in het recht, maar hoe zit het nu in de praktijk?  Met jongeren en zakgeld bijvoorbeeld?
Ouders zijn verplicht om te voorzien in het onderhoud van hun kind, maar zakgeld hoort daar niet bij.  Toch is het zo dat de meeste jongeren zakgeld krijgen van hun ouders. Kinderen die zakgeld krijgen, leren met geld omgaan en verantwoordelijkheid opnemen.  Dat maakt deel uit van de opvoeding.  
Hoeveel, dat is een andere vraag.  Dat is onder andere afhankelijk van de leeftijd.  Maar ook van het inkomen van de ouders natuurlijk.  Veel jongeren zullen ook zelf proberen te onderhandelen over het krijgen of het verhogen van zakgeld.  Vaak gebeurt dit naar aanleiding van verhalen van leeftijdsgenoten die veel meer krijgen.  Relativeer dit en vraag eens aan andere gezinnen hoe zij met zakgeld omspringen.  Overleg samen als ouders welke waarde je hecht aan zakgeld en waarvoor het dient.  Maak dan concrete afspraken met je kind: geef je maandelijks of wekelijks een bedrag?  Wordt het verhoogd naargelang de leeftijd?  Geef je het cash of stort je het op een rekening?  Wat moeten ze ermee betalen en wat niet?  Of krijgt je kind gewoon geld wanneer hij of zij het nodig heeft?  Moet er een gedeelte van het bedrag aan de kant gezet worden om te sparen?
Een website die je enigszins op weg kan zetten is deze.

Ouders oefenen dus hun ouderlijk gezag uit, maar ook je kinderen bepalen in grote mate hoe de opvoeding loopt.
Wanneer ouders hun plichten helemaal niet uitvoeren, is er sprake van kindermishandeling.

Over

De Gids voor Gezinnen is een initiatief van het kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen van de Odisee-hogeschool. De ondersteuning van gezinnen en hoe we die kunnen verbeteren, staat centraal in al onze projecten. Met de Gids voor Gezinnen bereiken we een breed publiek met begrijpelijke informatie over diensten, rechten en plichten, en wetgeving over en voor gezinnen.

Contact

Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen
Huart Hamoirlaan 136, 1030 Brussel
02/240.68.40

kenniscentrum.hig@odisee.be www.hig.be www.odisee.be

© 2016 Gids voor Gezinnen