Geweld binnen een relatie

Geweld tussen echtgenoten of partners komt vaker voor dan we denken. Het geweld kan verschillende vormen aannemen: fysiek, psychisch of seksueel geweld. Meestal worden vrouwen getroffen: één op vijf van de Belgische vrouwen zijn het slachtoffer van partnergeweld, maar ook mannen zijn, vaak miskende, slachtoffers van geweld binnenskamers.

Partnergeweld, psychologisch misbruik, verkrachting... vele vormen van geweld binnen een relatie zijn nog steeds een taboe in België. Velen hebben het moeilijk om erover te praten, zelfs met goede vrienden of familie, vooral omdat de dader ook iemand uit dezelfde kring is. Veel slachtoffers ervaren schaamte- of schuldgevoelens. Dat is echter onterecht: vergeet nooit wie het slachtoffer is in de situatie.

Verschillende mogelijkheden

Ben je zelf slachtoffer, weet dan dat geweld altijd onaanvaardbaar is en nooit goed te praten valt. Als er kinderen zijn, is het ook in hun belang dat je optreedt. Er zijn verschillende mogelijkheden om er iets aan te doen.

Een vertrouwenspersoon

Het geweld verborgen houden voor de buitenwereld helpt je niet. Het is belangrijk iemand in vertrouwen te nemen. Een vriendin, een buur of een familielid kan fungeren als vertrouwenspersoon: iemand waarmee je kan praten en die je kan contacteren in crisissituaties. Wanneer je van plan bent je partner te verlaten, kun je bij die vertrouwenspersoon terecht om je in veiligheid te brengen.

De huisarts vormt een professionele vertrouwenspersoon. Hij is gebonden aan het beroepsgeheim. Je kan met hem in alle vertrouwelijkheid praten en als je dat wenst, kan hij je doorverwijzen naar andere diensten. Als je verwondingen hebt, kan hij een medisch attest opstellen. Bij een eventuele aangifte bij de politie, kun je terugvallen op het opgemaakte dossier.

Misdrijf

Partnergeweld is een misdrijf. Bij aangifte stelt de politie een proces-verbaal op. Er wordt een verhoor afgenomen en bewijselementen verzameld. De politie heeft in de eerste plaats oog voor je veiligheid en die van je kinderen. Op het politiekantoor bezorgen ze je de adressen van lokale hulpverleningsdiensten. Een aangifte resulteert niet altijd in een rechtszaak. Soms wordt bemiddeld tussen beide partners, vaak gekoppeld aan een therapie of vorming voor de gewelddadige partner.
Na een scheiding van een gewelddadige partner gaat het geweld soms verder onder de vorm van stalking. Ook dit is strafbaar. De politie kan maatregelen treffen om je te beschermen. Zorg ervoor dat de omgeving op de hoogte is van de bedreigingen van je ex-partner, zodat ook zij een oogje in het zeil kunnen houden.

Wie geïnteresseerd is in vorming of opleiding over geweld in relaties, kan zich richten tot Beweging tegen Geweld – VZW Zijn (02/229 38 70)

Over

De Gids voor Gezinnen is een initiatief van het kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen van de Odisee-hogeschool. De ondersteuning van gezinnen en hoe we die kunnen verbeteren, staat centraal in al onze projecten. Met de Gids voor Gezinnen bereiken we een breed publiek met begrijpelijke informatie over diensten, rechten en plichten, en wetgeving over en voor gezinnen.

Contact

Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen
Huart Hamoirlaan 136, 1030 Brussel
02/240.68.40

kenniscentrum.hig@odisee.be www.hig.be www.odisee.be

© 2016 Gids voor Gezinnen