Het religieus vieren van een huwelijk

Thema: Trouwen

Naast een burgerlijk huwelijk, kiezen nog veel koppels voor een religieuze viering van het huwelijk. Je toont dan je engagement van een levenslange verbintenis aan je omgeving en de (geloofs)gemeenschap.  Naargelang het huwelijk in het christendom, de islam, het jodendom of als vrijzinnige plaatsvindt, krijgt het een andere invulling. Er groeiden ook alternatieven.

Het christelijk huwelijk

In de katholieke en orthodoxe traditie wordt het huwelijk voltrokken door een priester en is het huwelijk een sacrament. Daarom is het huwelijk onverbreekbaar. Bij protestanten wordt het huwelijk ingezegend door een dominee.

De eerste stap in een katholiek huwelijk is het aanvragen ervan bij de parochiepriester. Naargelang je eigen overtuiging, kunnen jullie kiezen voor een gebedsdienst of een eucharistieviering. Daarna kun je deelnemen aan een vormingsmoment. De derde stap is de ondertrouw. Dit is een gesprek met de voorganger, over het wederzijds engagement en de praktische zaken tijdens de dienst. Drie elementen in het christelijk huwelijk zijn essentieel: de vrije keuze en de volle instemming van beide partners, een onvoorwaardelijke en levenslange inzet en de relatievruchtbaarheid. De priester gaat deze drie zaken na voor jullie de trouwgelofte uitspreken.

Meer informatie vind je bij:
Interdiocesane dienst voor Gezinspastoraal - tel: 016/ 32 84 29
Kerk in Vlaanderen - tel: 02/ 509 96 94
Verenigde Protestantse Kerk in België - tel: 02/ 511 44 71
Orthodoxe Kerk in België - tel: 02/ 736 52 78

Het huwelijk binnen de islam

Met het islamitisch huwelijk engageren twee partners zich om affectie en een band te ontwikkelen met elkaar. Door het huwelijk worden de degelijkheid en de kuisheid tussen de partners bewaard, de afstamming en het voortbestaan van het menselijk ras verzekerd.
Eerst wordt het huwelijksaanzoek bekend gemaakt aan de familie van het meisje. Als de twee toekomstige partners akkoord zijn om zich te verenigen, alsook hun familie, wordt de bruidsschat besproken in onderling akkoord. De bruidsschat komt toe aan de echtgenote en is symbolisch. Deze vereniging d.m.v. het burgerlijk huwelijk wordt op een rituele manier gevierd voor een religieuze autoriteit, in aanwezigheid van de vader van het meisje en twee getuigen. De ceremonie wordt gekenmerkt door een uitwisseling van toestemming en gebeden om de vereniging te zegenen. Daarna bereidt de familie de feestelijkheden van het huwelijk voor. Dit om de vereniging aan te kondigen en de gelukkige gebeurtenis te vieren met de andere leden van de familie en vrienden.
Bepaalde tradities vullen het huwelijk in met specifieke gebruiken en gewoonten.

Wie meer informatie wil rond het huwelijk in de islam, kan zich wenden tot het Islamitisch en cultureel centrum van België: tel. 02/ 735 21 73.
Ook bij de executieve van de moslims in België vind je meer informatie, onder andere de adressen van alle moskeeën van België: tel. 02/ 210 02 30.

Het joodse huwelijk

De joodse traditie beschouwt het huwelijk als de ideale staat van het persoonlijk bestaan. Een man zonder een vrouw of een vrouw zonder een man, worden als onvolledig beschouwd.
De meest fundamentele doelstelling van het huwelijk is het voortzetten van het menselijk bestaan en het werk van God. Daarom wordt van twee gehuwde personen verwacht dat ze kinderen op de wereld zetten en ze opvoeden. Daarnaast moeten partners zich aan elkaar geven, met respect voor de persoonlijkheid van de andere. Een huwelijksrelatie is gebaseerd op respect, gelijkheid en eenheid. Om de inzet tot de opbouw van een gezin en de daaraan gepaarde toewijding te kunnen verwezenlijken, moet het huwelijk een verbintenis uit liefde zijn.
Het joodse huwelijk kent een aantal rituelen. Er wordt een huwelijkscontract, de ‘ketoeba’, opgesteld, waarin de morele en materiële plichten van de man ten opzichte van de vrouw zijn vastgelegd. Tijdens de plechtigheid biedt de man een ring aan zijn verloofde aan, die de vrouw stilzwijgend aanvaardt. Er worden zeven zegeningen uitgesproken voor de twee gehuwden. Bij elk huwelijk wordt er een glas gebroken. Een huwelijk vindt plaats onder een baldekijn, of ‘choepa’, die de vreugdevolle en harmonieuze sfeer van het gezinsleven symboliseert.

Meer informatie:
Centraal Israëlitisch Consistorie van België - tel: 02/ 512 21 90
Forum der Joodse Organisaties - tel: 03/ 231 58 48

Het huwelijk als vrijzinnige

Ook wanneer je niet behoort tot een religieuze strekking, kun je nood hebben om zin te geven aan dat belangrijk moment. Het huwelijk  is immers een verbintenis voor het leven en dat moment wil je graag delen met familie en vrienden. Een moreel consulent van een centrum voor morele dienstverlening kan de dienst verzorgen. Deze dienst staat ook open voor holebi-koppels.

Meer informatie:
DeMens.nu - tel: 02/ 735 81 92
Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging - tel: 03/ 233 70 32

Ongeacht je filosofische levensovertuiging, seksuele geaardheid of achtergrond, kun je een religieuze viering organiseren met een priester waarvan de visie verschilt van die van de rooms-katholieke kerk. Je kan daarvoor terecht bij:
vzw Rent a Priest (tel: 051/ 65 61 50)
'Een priester voor u', vzw gemeenschap van de Goede Herder ((tel: 0475/ 46 84 74).

Over

De Gids voor Gezinnen is een initiatief van het kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen van de Odisee-hogeschool. De ondersteuning van gezinnen en hoe we die kunnen verbeteren, staat centraal in al onze projecten. Met de Gids voor Gezinnen bereiken we een breed publiek met begrijpelijke informatie over diensten, rechten en plichten, en wetgeving over en voor gezinnen.

Contact

Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen
Huart Hamoirlaan 136, 1030 Brussel
02/240.68.40

kenniscentrum.hig@odisee.be www.hig.be www.odisee.be

© 2016 Gids voor Gezinnen