Wegwijs voor kinderen en jongeren

Kinderen hebben hun eigen persoonlijkheid, talenten en vaardigheden. Ze hebben ook hun eigen onzekerheden. Een aantal diensten informeren kinderen en willen hun welzijn bevorderen.

Kinderrechtenverdrag

Het kinderrechtenverdrag bepaalt dat kinderen recht hebben op diensten, bescherming en  participatie.  Kinderen hebben dus heel wat rechten, maar zijn tegelijk in het recht handelingsonbekwaam.  Dat betekent dat je als ouder je kind vertegenwoordigt.

School

Op school krijgen kinderen kennis, maar ook sociale vaardigheden en maatschappelijke waarden mee. Ze kunnen er terecht met vragen en zorgen.

Vrije tijd

Kinderen en jongeren hebben oneindig veel mogelijkheden op het gebied van vrije tijdsbesteding.  Misschien hebben je kinderen interesse in een sport, een jeugdbeweging, een toneelvereniging, een muziekschool, etcetera.  In deze verenigingen leren ze ook sociale vaardigheden, verantwoordelijkheidsgevoel, een moreel besef,...

Computer en communicatie

Internet, games en gsm's maken vandaag deel uit van het leven van kinderen en jongeren. Kinderen hier leren mee omgaan is ook een stuk van de opvoeding.

Over

De Gids voor Gezinnen is een initiatief van het kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen van de Odisee-hogeschool. De ondersteuning van gezinnen en hoe we die kunnen verbeteren, staat centraal in al onze projecten. Met de Gids voor Gezinnen bereiken we een breed publiek met begrijpelijke informatie over diensten, rechten en plichten, en wetgeving over en voor gezinnen.

Contact

Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen
Huart Hamoirlaan 136, 1030 Brussel
02/240.68.40

kenniscentrum.hig@odisee.be www.hig.be www.odisee.be

© 2016 Gids voor Gezinnen