Kiezen van een school

Thema: Onderwijs

Als ouder kies je de school waar je kinderen les volgen. Je moet akkoord gaan met het schoolreglement (de overtuiging, de regels,... van een school).

Op de website van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming vind je meer informatie over het onderwijsaanbod. Je kunt ook bellen naar de Vlaamse infolijn op het nummer 1700. Wil je meer weten over welke kosten een school mag aanrekenen, klik dan hier.

De Vlaamse Gemeenschapscommissie informeert je over het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.

Drie onderwijsnetten

In Vlaanderen zijn er drie onderwijsnetten:

Scholen mogen geen inschrijvingen weigeren. Ze mogen wel eerst een bepaalde inschrijvingsperiode voorzien waarin zusjes of broertjes voorrang krijgen. Daarna worden alle kinderen toegelaten. Scholen maken op voorhand bekend wanneer de inschrijvingen starten. Vanaf een bepaald aantal leerlingen kan de school een stop zetten op de inschrijvingen. Daarna worden geen nieuwe leerlingen meer aanvaard.

Jongens en meisjes met een lichamelijke of geestelijke handicap, ernstige gedrags- of emotionele problemen of ernstige leerstoornissen kunnen les volgen in het gewoon onderwijs met extra ondersteuning: het geïntegreerd onderwijs is een samenwerking tussen het gewoon en het buitengewoon onderwijs. Het kind volgt les in het gewone onderwijs, met speciale begeleiding buitenaf. Daarnaast kunnen ze terecht bij het buitengewoon onderwijs, soms al vanaf de kleuterschool. Hiervoor heb je een inschrijvingsverslag nodig van het CLB of een erkende instelling. De klasgroepen zijn er kleiner en er is meer begeleiding. Het onderwijs is ingedeeld in verschillende types, naargelang de mogelijkheden van het kind. In het secundair onderwijs kun je verschillende opleidingsvormen kiezen, volgens het doel dat je wilt bereiken.

Kleuteronderwijs

Kinderen mogen naar school vanaf de leeftijd van 2 jaar en 6 maanden en dit op 7 instapmomenten in het jaar. Niet alle kindjes zijn op dit moment al klaar voor de kleuterschool, je moet dit zelf als ouder, eventueel in overleg met de school, inschatten. Het kleuteronderwijs is niet verplicht, maar je kind moet minimum 1 jaar onderwijs volgen in een Nederlandstalige school voor in te schrijven in het lager onderwijs of een taaltest afleggen. De kleuterklas laat kinderen een eerste keer kennismaken met de structuur van het onderwijs. Het kind leert samen spelen met andere kinderen, leert zelfstandig iets te doen en krijgt op een speelse manier de basis voor het lezen, schrijven en rekenen. Je kind kan er zijn eigen mogelijkheden ontdekken en leert er veel van de wereld rondom zich.

Bij Kind en Gezin krijg je bij de consultatie een schoolkieswijzer om je te helpen bij de keuze van een kleuterschool.
Op deze site vind je meer informatie over de toelatingsvoorwaarden in het lager onderwijs en over de kleuterklas.

Het lager onderwijs

Kinderen zijn leerplichtig vanaf 1 september vanaf het jaar waarin ze 6 jaar worden. Aan het einde van het zesde leerjaar krijgen ze een getuigschrift lager onderwijs.

Je vindt meer informatie bij het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Het secundair onderwijs

De leerplicht loopt tot 18 jaar. Vanaf 15 jaar is het mogelijk om deeltijds onderwijs te volgen.
De eerste twee jaren van het secundair onderwijs zijn bedoeld om de mogelijkheden van de leerlingen te ontdekken. In het eerste jaar zijn de vakken grotendeels gemeenschappelijk over verschillende scholen heen. 
In de tweede en de derde graad van het secundair onderwijs wordt een opdeling gemaakt in het algemeen secundair onderwijs (ASO), het technisch secundair onderwijs (TSO), het kunstsecundair onderwijs (KSO) en het beroepssecundair onderwijs (BSO). 

Het ASO is in de eerste plaats bedoeld om de leerlingen voor te bereiden op een verdere studie in het hoger onderwijs. Het KSO combineert algemene vorming met een vorming in kunst. Leerlingen kunnen na deze opleiding een beroep uitoefenen of verder studeren in het hoger onderwijs. Het TSO en het BSO bereiden de leerlingen voor op een beroep, maar een hogere studie kan ook nog een optie zijn. Voor sommige richtingen is het mogelijk om een jaar of anderhalf jaar secundair-na-secundair onderwijs of anderhalf jaar tot twee jaar hoger beroepsonderwijs te volgen om zich verder te specialiseren.

Jongeren die een topsportstatuut hebben, kunnen zich inschrijven in een topsportrichting. De leerlingen krijgen naast gewone lessen 10 uur training in hun sport en 2 uur lichamelijke opvoeding. 
Jongeren vanaf 15 jaar kunnen onder verschillende vormen deeltijds onderwijs volgen: het deeltijds beroepssecundair onderwijs, de leertijd bij SYNTRA, het deeltijds secundair zeevisserijonderwijs of een andere erkende vorming. Het aantal lesuren is beperkt. De opleiding wordt aangevuld met werk in het vakgebied.

Meer informatie krijg je bij het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

Het hoger onderwijs

De zesdejaars van het secundair onderwijs krijgen in de loop van het jaar een brochure met verdere studiemogelijkheden: een opleiding in het secundair-na-secundair, het hoger beroepsonderwijs, kiezen voor een job bij politie of defensie, een syntra-opleiding of een studie aanvatten in het hoger onderwijs. In het hoger onderwijs kun je kiezen voor de hogeschool of de universiteit.

Meer informatie over het hoger onderwijs vind je bij het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.
De verschillende opleidingen vind je op www.hogeronderwijsregister.be

Over

De Gids voor Gezinnen is een initiatief van het kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen van de Odisee-hogeschool. De ondersteuning van gezinnen en hoe we die kunnen verbeteren, staat centraal in al onze projecten. Met de Gids voor Gezinnen bereiken we een breed publiek met begrijpelijke informatie over diensten, rechten en plichten, en wetgeving over en voor gezinnen.

Contact

Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen
Huart Hamoirlaan 136, 1030 Brussel
02/240.68.40

kenniscentrum.hig@odisee.be www.hig.be www.odisee.be

© 2016 Gids voor Gezinnen