Volwassenenonderwijs

Thema: Onderwijs

Bijscholen kan in verschillende vormen en maten.

Je kan studeren om een diploma in het secundair of hoger onderwijs te behalen, je bijscholen in een bepaalde materie door een cursussenreeks of bij blijven door éénmalige vormingen en cursussen. Werken is niet zo eenvoudig te combineren met studeren, maar een aantal overheidsmaatregelen kunnen je daarbij helpen. Ook financieel word je ondersteund in het volgen van een opleiding.

De opleidingsmogelijkheden

Je kunt kiezen uit een ruim aanbod, gaande van korte cursussen tot langere opleidingen en volgens je eigen mogelijkheden en interesses. Op deze site wordt het aanbod gebundeld.

Bekwaamheid bewijzen

Als je studies wil aanvatten in het hoger onderwijs, dan wordt er ook rekening gehouden met getuigschriften die je vroeger behaalde (eerder verworven kwalificaties) of levenservaring die je opgedaan hebt (eerder verworven competenties). Op basis daarvan kan de school je vrijstellingen verlenen in het opleidingstraject. Door het aantonen van voldoende kwalificaties en competenties, kun je in sommige gevallen toegelaten worden tot een bacheloropleiding zonder een diploma secundair onderwijs.
Ga bij de onderwijsinstelling na wat de mogelijkheden zijn.

Het betaald educatief verlof

Als werknemer in de privé-sector heb je het recht een aantal uren afwezig te zijn op het werk voor het volgen van een opleiding. Afhankelijk van de soort opleiding, is dit 80, 100 of 120 uren. Voor deeltijdse werknemers worden deze uren verminderd. Als je een inschrijvingsbewijs voorlegt en kan aantonen dat je de lessen regelmatig bijwoont, dan wordt je loon gewoon verder uitbetaald.
Overheidspersoneel kan gebruik maken van vormingsverlof. Dit verlof is een gunst: je krijgt het mits toestemming van je departement.

Meer info krijg je bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Tijdskrediet voor het volgen van een opleiding

Neem je tijdskrediet of loopbaanonderbreking om een opleiding te volgen, dan kun je bovenop de uitkering die je ontvangt van de RVA een aanmoedigingspremie krijgen van de Vlaamse overheid. Aanvragen doe je bij het Departement Werk en Sociale Economie, info krijg je ook via de Vlaamse infolijn 1700.
Voor werknemers in de openbare sector gelden andere regels. Informeer je bij je personeelsdienst over de bestaande mogelijkheden.

Opleidingscheques

Met de opleidingscheques kun je een deel van de studiekosten van je opleiding betalen. De opleiding moet je positie op de arbeidsmarkt verbeteren. Je vraagt opleidingscheques aan via de VDAB tot maximaal 2 maanden na het starten van de opleiding. Daarna zijn ze 14 maanden geldig. Met de opleidingscheques kun je het volledige inschrijvings-, examen- of cursusgeld betalen. Voor elke opleidingscheque die je aankoopt, hoef je slechts de helft zelf te betalen. Per kalenderjaar kun je maximaal voor 250 euro cheques aankopen. Heb je nog geen diploma secundair of hoger onderwijs en volg je een opleiding om dat diploma te behalen, dan kun je nog voor 250 euro extra cheques kopen.

Meer info krijg je bij het VDAB-kantoor in de buurt of op www.vdab.be/opleidingscheques.

Over

De Gids voor Gezinnen is een initiatief van het kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen van de Odisee-hogeschool. De ondersteuning van gezinnen en hoe we die kunnen verbeteren, staat centraal in al onze projecten. Met de Gids voor Gezinnen bereiken we een breed publiek met begrijpelijke informatie over diensten, rechten en plichten, en wetgeving over en voor gezinnen.

Contact

Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen
Huart Hamoirlaan 136, 1030 Brussel
02/240.68.40

kenniscentrum.hig@odisee.be www.hig.be www.odisee.be

© 2016 Gids voor Gezinnen