Jeugdwerk

Thema: Vrije tijd

In de jeugdbeweging wordt er een stuk van de persoonlijkheid gevormd: kinderen leren er anderen, maar ook zichzelf kennen, en ze leren er samen te leven in groep.

Elke zaterdag of zondag trekken een kwart miljoen kinderen en jongeren naar de jeugdbeweging (de chiro, de scouts, de KSA…). Ze doen er sport en spelletjes, zijn creatief bezig met knutselen, toneel, fantasie… Wanneer ze al wat ouder zijn, kunnen ze deelnemen aan cursussen, zoals jeugdanimator of hoofdanimator. 

De jeugdverenigingen organiseren weekends en kampen, vaak het hoogtepunt van het werkingsjaar. Voor de kinderen is dit een goede afwisseling in de vakantie en voor ouders een aanvulling op de vakantieopvang, die voor kinderen jonger dan 12 jaar bovendien fiscaal aftrekbaar is.

Naast de jeugdbewegingen zijn er nog veel verenigingen voor de jeugd, werkzaam op verschillende gebieden: muziek, zang, milieu, politiek, creativiteit…  In jeugdhuizen en jeugdcentra kunnen jongeren elkaar ontmoeten. De activiteiten verschillen sterk van jeugdhuis tot jeugdhuis. De ziekenfondsen organiseren vakanties en activiteiten voor kinderen en jongeren. In de meeste gemeenten is er een speelpleinwerking of grabbelpaswerking tijdens de vakantie.

De jeugddienst van de gemeente informeert je over het aanwezige aanbod voor kinderen en jongeren: de jeugdbewegingen, de grabbelpasactiviteiten, de speelpleinwerking, de jeugdateliers…

Bij Jeugdwerknet vind je alle adressen van jeugdbewegingen, jeugddiensten, jeugdhuizen en andere jeugdorganisaties terug.

De Ambrassade is het kennis- en expertisecentrum over jeugd, jeugdwerk en jeugdbeleid. De Ambrassade zet zich in voor kinderen, jongeren en hun organisaties. De Vlaamse Jeugdraad adviseert de Vlaamse regering inzake de beslissingen die te maken hebben met jeugd en jeugdwerk:

Jonge Helden, een organisatie van de Gezinsbond, werkt cursussen, vakantiekampen en jeugdateliers uit voor kinderen van 6 tot 18 jaar die graag creatief bezig zijn.
Roots verenigt allochtone jeugdverenigingen in Vlaanderen.

Omdat vakantie niet voor iedereen betaalbaar is, zorgt het steunpunt vakantieparticipatie voor sociale tarieven bij aanbieders van vakanties.
Uit de marge (het vroegere Steunpunt voor Jeugdwerk met Maatschappelijk Kwetsbare Kinderen en Jongeren) ondersteunt het jeugdwerk voor maatschappelijk kwetsbare kinderen.

In de (stedelijke) academieën of conservatoria kun je deeltijds onderwijs in de muziek, dans, woordkunst of beeldende kunst volgen. Meer informatie over het aanbod vind je bij het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming.

Wie interesse heeft in vrijwilligerswerk, kan op www.vrijwilligerswerk.be op zoek gaan naar een organisatie.

Meer informatie over het jeugdbeleid vind je bij het Vlaams Ministerie van Cultuur, Jeugd, Sport en Media.

Over

De Gids voor Gezinnen is een initiatief van het kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen van de Odisee-hogeschool. De ondersteuning van gezinnen en hoe we die kunnen verbeteren, staat centraal in al onze projecten. Met de Gids voor Gezinnen bereiken we een breed publiek met begrijpelijke informatie over diensten, rechten en plichten, en wetgeving over en voor gezinnen.

Contact

Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen
Huart Hamoirlaan 136, 1030 Brussel
02/240.68.40

kenniscentrum.hig@odisee.be www.hig.be www.odisee.be

© 2016 Gids voor Gezinnen