Schooltoelagen

In principe is het (verplicht) onderwijs kosteloos. Heel wat materiaal in het lager onderwijs wordt gratis ter beschikking gesteld, maar toch komen er kosten bij voor vervoer, buitenschoolse activiteiten, naschoolse opvang,… 

Maximumtarieven basisonderwijs

Wel zijn er voor het basisonderwijs een aantal maximumtarieven. Voor daguitstappen in het kleuteronderwijs, mag er per jaar maximaal 25 tot 40 euro (afhankelijk van de leeftijd van het kind) aangerekend worden. Daguitstappen in het lager onderwijs mogen jaarlijks maximum 70 euro kosten. In de gehele lagere schoolperiode mogen meerdaagse uitstappen een totale kostprijs hebben van 400 euro. Schoolmateriaal wordt door de school zelf ter beschikking gesteld. Meer informatie vind je op deze website.

Schooltoelagen aanvragen

Vanaf het hoger onderwijs wordt er inschrijvingsgeld gevraagd. De kosten worden dan veel groter. Afhankelijk van je gezinsinkomen en je gezinssamenstelling, kan je beroep doen op een schooltoelage. Schooltoelagen worden toegekend vanaf het kleuteronderwijs tot het hoger onderwijs. Meer informatie vind je op deze website of bij de Vlaamse infolijn 1700. De studentenvoorzieningen van de hogescholen en universiteiten brengen de informatie voor studenten samen op www.centenvoorstudenten.be

Indien je hulp nodig hebt bij het invullen van je aanvraag kan je op heel wat verschillende plaatsen terecht, zoals het CLB van de school of bij de sociale dienst van je gemeente.

Over

De Gids voor Gezinnen is een initiatief van het kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen van de Odisee-hogeschool. De ondersteuning van gezinnen en hoe we die kunnen verbeteren, staat centraal in al onze projecten. Met de Gids voor Gezinnen bereiken we een breed publiek met begrijpelijke informatie over diensten, rechten en plichten, en wetgeving over en voor gezinnen.

Contact

Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen
Huart Hamoirlaan 136, 1030 Brussel
02/240.68.40

kenniscentrum.hig@odisee.be www.hig.be www.odisee.be

© 2016 Gids voor Gezinnen