Verzekeringen

Ziekte, schade, een ongeval, brand, overstroming: een verzekering vangt de kosten van een onvoorziene gebeurtenis (gedeeltelijk) op.

De ziekteverzekering

Je bent verplicht een ziekteverzekering af te sluiten.  Dit doe je bij een ziekenfonds.  Het ziekenfonds betaalt een groot deel van de medische kosten terug.  Het deel dat niet terugbetaald wordt, noemt men het remgeld.  In de meeste gevallen betaal je zelf eerst het volledige bedrag aan de arts of het ziekenhuis.  Daarna stap je met het getuigschrift voor verstrekte hulp naar het ziekenfonds.
De kinderen worden ingeschreven bij de ziekteverzekering van de ouders.  In geval van co-ouderschap en als beide ouders werknemer zijn, dan wordt het kind ingeschreven bij de oudste ouder.

De familiale polis

De familiale polis is de verzekering die alle schade dekt die door jou, je gezinsleden of je huisdieren aan iemand of iets is aangebracht.  De verzekering komt van pas wanneer je burgerlijk aansprakelijk wordt gesteld voor gebeurtenissen in je privé-leven.  Dergelijke verzekering is niet verplicht, maar als ouder ben je aansprakelijk voor de schade die je minderjarige kinderen veroorzaken.  De verzekeraar betaalt de schadevergoeding in jouw plaats.  Bij materiële schade moet je zelf een gedeelte van het bedrag betalen (de zogenaamde ‘franchise’).

De woningverzekering

De woningverzekering is wettelijk niet verplicht, maar kan je heel wat kosten besparen bij schade.  De verzekering dekt brandschade, maar ook andere schadegevallen die aangebracht worden aan en in de woning, zoals waterschade of schade te wijten aan natuurrampen.  In sommige huurcontracten wordt de huurder verplicht een woningverzekering aan te gaan.

De schuldsaldoverzekering

Veel kredietgevers verplichten een schuldsaldoverzekering als voorwaarde bij het aangaan van een krediet.  Vooral bij een hypotheeklening stellen banken deze bijkomende voorwaarde.  De verzekeraar betaalt de rest van het geleende bedrag terug bij een overlijden.  De erfgenamen worden dan niet meer belast met het terugbetalen van de schuld.

Assuralia is een beroepsorganisatie die een groot aantal verzekeraars groepeert.  Je kan er informatie vinden over de verschillende verzekeringen.
Wanneer je als consument een conflict hebt met je verzekeringsmaatschappij en dit niet opgelost raakt, dan kun je beroep doen op de Ombudsman van de verzekeringen.

De Vlaamse zorgverzekering

Elke Vlaamse inwoner ouder dan 25 jaar moet zich verplicht aansluiten bij de Vlaamse zorgverzekering.  Dit doe je bij een zorgkas.  De jaarlijkse bijdrage is 25 euro.  Personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering, betalen 10 euro per jaar.  Een inwoner van het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad kan zich vrijwillig aansluiten bij de Vlaamse zorgverzekering.

De Vlaamse zorgverzekering wordt gebruikt om een deel van de niet-medische kosten van zorgbehoevende personen te dekken.  Medische kosten worden terugbetaald door de ziekteverzekering.  Kosten die gemaakt worden door de zorg van vrienden of familie (mantelzorg), door diensten voor thuiszorg, door rusthuizen, rust- en verzorgingstehuizen of psychiatrische verzorgingstehuizen en die niet-medisch van aard zijn, komen in aanmerking voor een terugbetaling door de Vlaamse Zorgverzekering.

Meer informatie krijg je op www.vlaamsezorgverzekering.be.
Je kunt je aansluiten bij een zorgkas van jouw keuze:
Christelijke Mutualiteiten – Zorgkas Vlaanderen
Neutrale Zorgkas Vlaanderen
Zorgkas van de Socialistische Mutualiteiten
Zorgkas van de Liberale Ziekenfondsen
Zorgkas van de Onafhankelijke Ziekenfondsen
Zorgkas DKV Belgium
Wie zich niet aansluit bij de zorgkas van één van de ziekenfondsen, wordt automatisch aangesloten bij de Vlaamse Zorgkas.

 

Over

De Gids voor Gezinnen is een initiatief van het kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen van de Odisee-hogeschool. De ondersteuning van gezinnen en hoe we die kunnen verbeteren, staat centraal in al onze projecten. Met de Gids voor Gezinnen bereiken we een breed publiek met begrijpelijke informatie over diensten, rechten en plichten, en wetgeving over en voor gezinnen.

Contact

Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen
Huart Hamoirlaan 136, 1030 Brussel
02/240.68.40

kenniscentrum.hig@odisee.be www.hig.be www.odisee.be

© 2016 Gids voor Gezinnen