Sociale zekerheid

Het Belgische socialezekerheidsstelsel staat bekend als één van de beste ter wereld.  Het is een vorm van solidariteit tussen burgers: tussen werkenden en werklozen, tussen jongeren en ouderen, tussen gezonden en zieken, tussen gezinnen met kinderen en gezinnen zonder,…  Elke werknemer levert een bijdrage van zijn (bruto)loon aan de sociale zekerheid.  De werkgevers betalen de zogenaamde werkgeversbijdragen.

Niet meer kunnen werken door omstandigheden

Je krijgt er in je leven wel eens mee te maken: wanneer je ziek wordt, wanneer je kinderen krijgt, wanneer je op pensioen gaat, wanneer je verlof neemt, wanneer je door bepaalde omstandigheden niet meer kan werken,…  Ook de meest kwetsbaren in de samenleving hebben dankzij het systeem een waarborg op een menswaardig bestaan.

7 Takken

De sociale zekerheid bevat 7 takken:

Op de portaalsite www.socialezekerheid.be vind je informatie over alle aspecten van sociale zekerheid en kun je gebruik maken van een aantal online diensten.
www.mijnsocialezekerheid.be is een hippe site als eerste kennismaking met de sociale zekerheid.
Werk je of heb je gewerkt in een ander Europees land, of word je ziek in het buitenland, en wil je weten welke regels op jou van toepassing zijn, dan kun je terecht op deze website: ec.europa.eu/social-security-coordination.

Over

De Gids voor Gezinnen is een initiatief van het kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen van de Odisee-hogeschool. De ondersteuning van gezinnen en hoe we die kunnen verbeteren, staat centraal in al onze projecten. Met de Gids voor Gezinnen bereiken we een breed publiek met begrijpelijke informatie over diensten, rechten en plichten, en wetgeving over en voor gezinnen.

Contact

Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen
Huart Hamoirlaan 136, 1030 Brussel
02/240.68.40

kenniscentrum.hig@odisee.be www.hig.be www.odisee.be

© 2016 Gids voor Gezinnen