Combinatie van arbeid en gezin

Een job, een huishouden, kinderen en tijd maken voor hobby's, je vrienden en je relatie: soms lijkt het een onmogelijke opgave. Een onevenwicht tussen je werk en je privé-leven leidt tot stress en legt een druk op je relatie.

Huishouden

Maak voor jezelf uit wat je wilt bereiken, wat je ambities en verwachtingen zijn en wat je zelf belangrijk vindt en praat erover met je partner. Het kan even duren voor je tot een consensus komt over de huishoudelijke taakverdeling, de vrije tijdsbesteding, de tijd die naar vrienden en familie gaat,... Zeker als je kinderen hebt, is een flinke dosis organisatietalent nodig. Met het vakantieklusplan helpen de kinderen bv. ook een handje mee. Je kunt ook beroep doen op huishoudelijke hulp om de taken thuis te verlichten.

Wel of niet werken?

Uit enquêtes blijkt dat vrouwen het grootste deel van de huishoudelijke taken op zich nemen. Het verschil wordt meestal groter wanneer er kinderen komen. Sommige vrouwen zetten dan een stapje opzij en gaan deeltijds werken of ze stoppen met werken. Zo verliezen ze echter een deel van hun anciënniteit en pensioenrechten. In sommige bedrijven zijn de carrièremogelijkheden na een werkonderbreking beperkt. Komt het tot een relatiebreuk, dan zijn de financiële gevolgen voor deze vrouwen groter dan voor de man. Het Gelijke Kansenbeleid wil mannen en vrouwen bewust maken van de loopbaankeuzes die ze maken. De campagne en meer informatie vind je op www.genderklik.be.

Een andere mogelijkheid is om ouderschapsverlof of loopbaanonderbreking op te nemen en op die manier het werk tijdelijk volledig of gedeeltelijk te onderbreken. Je kunt professionele kinderopvang inschakelen of de grootouders vragen om je een handje te helpen.

Gelijkheid en welzijn op het werk

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) wil de gelijkheid van mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt bevorderen. Het agentschap steunt tal van projecten. Vrouwen maken vaak loopbaankeuzes om voor de kinderen te zorgen, maar die hebben invloed op het pensioen of andere sociale rechten. Werknemers kunnen met hun pensioenvragen terecht bij de Federale Pensioendienst. Wil je je loon vergelijken met andere werknemers of wil je meer informatie over het loon in het algemeen, klik dan door naar www.loonwijzer.be.

Pesterijen, stress,... op het werk kunnen zijn weerslag hebben op het privé-leven. Informatie over welzijn op het werk vind je bij het Belgisch Kenniscentrum over welzijn op het werk. Klachten over discriminatie kun je richten tot het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (0800/12 800). Met klachten over discriminatie op basis van geslacht of ongewenst seksueel gedrag, kun je terecht bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (02/233 40 27). Wie gepest wordt op het werk, kan gratis bellen naar de hulplijn 1712 bij vragen over fysiek, psychisch, seksueel of economisch geweld.

Over

De Gids voor Gezinnen is een initiatief van het kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen van de Odisee-hogeschool. De ondersteuning van gezinnen en hoe we die kunnen verbeteren, staat centraal in al onze projecten. Met de Gids voor Gezinnen bereiken we een breed publiek met begrijpelijke informatie over diensten, rechten en plichten, en wetgeving over en voor gezinnen.

Contact

Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen
Huart Hamoirlaan 136, 1030 Brussel
02/240.68.40

kenniscentrum.hig@odisee.be www.hig.be www.odisee.be

© 2016 Gids voor Gezinnen