Deeltijds werken

Deeltijds werken betekent minder uren in een week presteren dan een voltijdse werknemer in een gelijkaardige functie. Dit kan een oplossing betekenen om genoeg tijd te vinden voor je huishouden, je gezin, je partner, een bijberoep, of ... Maar let wel op, er hangen ook bepaalde gevolgen aan vast!

Regelgeving

De wekelijkse arbeidsduur voor deeltijds werk mag niet lager liggen dan 1/3 van een voltijds werknemer. Dit is vastgelegd in je contract.
Voor het tijdelijk verminderen van de arbeidstijd, verwijzen we door naar het stelsel van loopbaanonderbreking of tijdskrediet of je kunt ouderschapsverlof opnemen als je kinderen hebt.

Het stelsel van deeltijds werk heeft invloed op een aantal rechten in de sociale zekerheid. Zo heb je als deeltijds werknemer minder verlofdagen. Werk je bijvoorbeeld 4 dagen per week, dan heb je recht op 16 dagen verlof, in plaats van de 20 dagen voor een voltijds werknemer. De vergoeding bij ziekte of ongeval wordt berekend op basis van je deeltijds loon. Voor de pensioenberekening en de werkloosheidsuitkering, zijn de bedragen afhankelijk van je statuut als deeltijds werknemer.

De brochure ‘Wegwijs in deeltijdse arbeid’, wordt uitgegeven door de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
Ook de FOD Sociale Zekerheid geeft je informatie.

Om de gevolgen van deeltijdse arbeid op je pensioen in te schatten, kan de Federale Pensioendienst je verder helpen.

Voor informatie over de verschillende statuten en de aanvraag ervan, richt je tot je RVA-kantoor.

Over

De Gids voor Gezinnen is een initiatief van het kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen van de Odisee-hogeschool. De ondersteuning van gezinnen en hoe we die kunnen verbeteren, staat centraal in al onze projecten. Met de Gids voor Gezinnen bereiken we een breed publiek met begrijpelijke informatie over diensten, rechten en plichten, en wetgeving over en voor gezinnen.

Contact

Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen
Huart Hamoirlaan 136, 1030 Brussel
02/240.68.40

kenniscentrum.hig@odisee.be www.hig.be www.odisee.be

© 2016 Gids voor Gezinnen