Welzijn op het werk

Het werk maakt een belangrijk deel uit van ons leven

Werken is een manier om zich te ontplooiien in de maatschappij, om erbij te horen in de samenleving.  De werkplek is een plaats waar je veel uren spendeert.  Daarom is het belangrijk dat je je goed voelt op het werk. Het welzijn op het werk hangt af van meerdere factoren af: de relatie met je collega’s, stress, de voldoening die je uit je werk haalt,… Het hele plaatje telt.  Zijn de verhoudingen op het werk niet goed of ervaar je problemen, dan kan dat zijn weerslag hebben op de thuissituatie. 
Soms kunnen er zich ernstige problemen voordoen op het werk, zoals pesten, ongewenst seksueel gedrag of discriminatie.

Wil je meer weten over wat hier wettelijk rond bepaald is, informeer je dan bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
Alles over welzijn op het werk vind je ook bij het Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk.
Klachten over discriminatie kun je richten tot het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (0800/12 800).

Met klachten over discriminatie op basis van geslacht of ongewenst seksueel gedrag, kun je terecht bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (02/233 40 27).
Wie gepest wordt op het werk, kan hulp vinden bij SASAM - Stichting Anti Stalking en Anti Mobbing (0900/100 33).

 

 

Over

De Gids voor Gezinnen is een initiatief van het kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen van de Odisee-hogeschool. De ondersteuning van gezinnen en hoe we die kunnen verbeteren, staat centraal in al onze projecten. Met de Gids voor Gezinnen bereiken we een breed publiek met begrijpelijke informatie over diensten, rechten en plichten, en wetgeving over en voor gezinnen.

Contact

Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen
Huart Hamoirlaan 136, 1030 Brussel
02/240.68.40

kenniscentrum.hig@odisee.be www.hig.be www.odisee.be

© 2016 Gids voor Gezinnen