Verlof en vakantie

De regeling van verlof en vakantie hangt af van je statuut: arbeider, bediende of ambtenaar.  Je verlof hangt af van het aantal gewerkte dagen of maanden in het vorige jaar.  Sommige vakantiedagen waarop je niet gewerkt hebt, worden gelijkgesteld met effectief gewerkte dagen, zoals de dagen waarin je verlof hebt genomen en vakantiegeld hebt getrokken, de wettelijke vakantiedagen, afwezigheid ten gevolge van ziekte of ongeval, de moederschapsrust, het vaderschapsverlof,…  De dagen waarin je tijdskrediet hebt opgenomen tellen niet voor effectief gewerkte dagen.

Meer informatie vind je op de website van de FOD Sociale Zekerheid (callcenter: 02/511 51 51).
Het vakantiegeld voor arbeiders wordt uitbetaald door de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie.
Meer over de reglementering is te vinden bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Jeugdvakantie

Ben je jonger dan 25, pas afgestudeerd en begonnen met werken, dan kun je jeugdvakantie opnemen.  Zo vul je je verlof aan tot het aantal dagen waar andere werknemers recht op hebben.  Voor deze jeugdvakantiedagen ontvang je een uitkering van de RVA, die 65% bedraagt van je loon.  Voorwaarde is dat je minstens één maand gewerkt hebt voor het einde van het jaar waarin je afstudeert. Meer info krijg je bij je RVA-kantoor.

Seniorvakantie

Ben je 50 jaar of ouder en ga je terug aan het werk na een periode van werkloosheid of invaliditeit, dan kun je gebruik maken van seniorvakantie.  Zo kun je vakantie nemen waarin 65% van je loon betaald wordt door de RVA.  Meer info krijg je bij je RVA-kantoor.

Verlof om dwingende redenen

Werknemers mogen om bepaalde onvoorziene omstandigheden afwezig zijn op het werk.  Voorbeelden van zo’n gebeurtenissen zijn: ziekte, ongeval of hospitalisatie van een persoon die onder hetzelfde dak woont, schade aan de woning omwille van een brand of natuurramp, een verplichte aanwezigheid in een rechtszaak,…  Je mag zo maximum 10 dagen per jaar afwezig zijn en je moet de werkgever zo vlug mogelijk verwittigen.

Verlof zonder wedde

Werkgever en werknemer kunnen gedurende een bepaalde periode verlof zonder wedde overeenkomen.  Tijdens deze periode krijg je geen loon.  Dit heeft wel gevolgen op het vlak van de ziekte- en invaliditeitsverzekering en de werkloosheidsverzekering.

Klein verlet

Wanneer er bepaalde familiale gebeurtenissen plaatsvinden, zoals een huwelijk, een plechtige communie, een overlijden, heb je het recht om afwezig te zijn van het werk.  Het aantal dagen van afwezigheid zijn wettelijk bepaald, maar hier kan een CAO van afwijken. Wanneer je zelf huwt bijvoorbeeld, heb je het recht om twee dagen afwezig te zijn op je werk.  Om verder loon te ontvangen, moet je je werkgever op voorhand verwittigen.

Over

De Gids voor Gezinnen is een initiatief van het kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen van de Odisee-hogeschool. De ondersteuning van gezinnen en hoe we die kunnen verbeteren, staat centraal in al onze projecten. Met de Gids voor Gezinnen bereiken we een breed publiek met begrijpelijke informatie over diensten, rechten en plichten, en wetgeving over en voor gezinnen.

Contact

Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen
Huart Hamoirlaan 136, 1030 Brussel
02/240.68.40

kenniscentrum.hig@odisee.be www.hig.be www.odisee.be

© 2016 Gids voor Gezinnen