Adoptie

Thema: Adoptie

Bij adoptie denk je waarschijnlijk spontaan aan het opnemen van een (buitenlands) kindje in een gezin. Je kan echter ook een meerderjarige persoon adopteren of het kind van je partner adopteren (de zogenaamde stiefouderadoptie).

Meerderjarigen kunnen alleen geadopteerd worden door gewone adoptie. Dan krijg je wel een band met de adoptant (degene die adopteert), maar blijft de band met het oorspronkelijk gezin bestaan. Minderjarigen kunnen ook geadopteerd worden door volle adoptie. Dan krijgt de geadopteerde alle rechten en plichten als een biologisch kind.

Waar kan je terecht?

Voor meer informatie over de adoptiewet kun je terecht bij de Federale Centrale Autoriteit van de FOD Justitie. Concrete informatie vind je bij Kind & Gezin, die het Vlaams Centrum voor Adoptie vormt. Je wordt er wegwijs gemaakt in de procedure, de voorwaarden en vindt er adressen van adoptiediensten.

De Vereniging voor Adoptiekind en Gezin (VAG) biedt hulp en begeleiding voor, tijdens en na een adoptie. Ze organiseren ook info-avonden over het opvoeden van een adoptiekind. Het Steunpunt Adoptie (078/ 15 13 27) ondersteunt ouders, geadopteerden en hulpverleners na een adoptie. Het Adoptiehuis is de Vlaamse dienst voor binnenlandse adoptie en is er voor wie wil adopteren, voor wie misschien een kindje wil afstaan ter adoptie, voor wie geadopteerd is, of voor wie in het verleden heeft afgestaan.

Speciaal voor papa's is er deze website van de KULeuven. Daar vind je heel wat nuttige en interessante informatie. En voor geadopteerden zelf, die vragen hebben of nood aan een luisterend oor, bestaat de website a-Buddy. Daar kan je praten met een andere geadopteerde, een eigen buddy krijgen, of een buddy worden natuurlijk.

Net zoals voor de geboorte van een kind, kun je bij de adoptie een premie krijgen. Klik hier voor meer informatie.

Over

De Gids voor Gezinnen is een initiatief van het kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen van de Odisee-hogeschool. De ondersteuning van gezinnen en hoe we die kunnen verbeteren, staat centraal in al onze projecten. Met de Gids voor Gezinnen bereiken we een breed publiek met begrijpelijke informatie over diensten, rechten en plichten, en wetgeving over en voor gezinnen.

Contact

Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen
Huart Hamoirlaan 136, 1030 Brussel
02/240.68.40

kenniscentrum.hig@odisee.be www.hig.be www.odisee.be

© 2016 Gids voor Gezinnen