Adoptieverlof

Thema: Adoptie

Werknemers hebben recht op een adoptieverlof van 6 weken als het kind jonger is dan 3 jaar of een verlof van 4 weken als het ouder is dan 3 jaar en jonger dan 8 jaar. Na 8 jaar is er geen verlof meer voorzien. Voor een kind die een handicap heeft van meer dan 66% kun je het verlof verdubbelen.

Je bent niet verplicht het volledige verlof op te nemen. Wanneer je slechts een deel van het verlof gebruikt, moet dit minstens een week of een veelvoud van een week zijn. Je moet het verlof starten binnen de 2 maanden nadat je het kind ingeschreven hebt. Je moet je werkgever 1 maand op voorhand verwittigen. Je geniet van een ontslagbescherming 2 maanden voor, en 1 maand na de periode van het adoptieverlof. Tijdens de eerste drie dagen van het verlof krijg je je normaal loon, daarna krijg je een uitkering van het ziekenfonds.

Waar kan je terecht?

Meer informatie krijg je bij je personeelsdienst, je vakbond of je ziekenfonds; of op de website van de FOD Werkgelegenheid.

Zelfstandigen hebben recht op hetzelfde aantal werken verlof. Ze krijgen daarvoor een uitkering van het sociale verzekeringsfonds. Meer informatie vind je bij de RSVZ.

Voor overheidspersoneel zijn enkele regels anders dan voor werknemers:

Over

De Gids voor Gezinnen is een initiatief van het kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen van de Odisee-hogeschool. De ondersteuning van gezinnen en hoe we die kunnen verbeteren, staat centraal in al onze projecten. Met de Gids voor Gezinnen bereiken we een breed publiek met begrijpelijke informatie over diensten, rechten en plichten, en wetgeving over en voor gezinnen.

Contact

Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen
Huart Hamoirlaan 136, 1030 Brussel
02/240.68.40

kenniscentrum.hig@odisee.be www.hig.be www.odisee.be

© 2016 Gids voor Gezinnen