Procedure

Thema: Adoptie

Om een kind te kunnen adopteren, moet je verschillende stappen doorlopen.

Start van de procedure voor interlandelijke adoptie

Eerst moet je je aanmelden bij de Vlaamse Centrale Autoriteit inzake adoptie, vertegenwoordigd door Kind en Gezin.  Na de aanmelding krijg je een uitnodiging om een voorbereiding te volgen.  Het voorbereidingsprogramma duurt 20 uren.  In dat programma is er aandacht voor de beleving en positie van de geboorteouders, de adoptieouders en het adoptiekind. Je krijgt een idee van wat het opvoeden van een adoptiekind inhoudt.  Vaak hebben deze kinderen al een moeilijke periode achter de rug.  Ook krijg je informatie over de procedure, de juridische aspecten van adoptie en de mogelijke nazorg.  Na het succesvol volgen van een voorbereiding, ontvang je een attest. 

Start van de procedure voor binnenlandse adoptie

Allereerst meld je je aan bij de Vlaamse Centrale Autoriteit inzake adoptie (Kind en Gezin).  Eerst volg je een informatiesessie in grote groep.  Dan moet je deelnemen aan een preselectie. Deze selectie is nodig omdat er in Vlaanderen jaarlijks slechts 20 à 30 kinderen worden afgestaan voor adoptie.  Daarna kan je de voorbereiding volgen.
Personen die het kind van hun partner willen adopteren, moeten zich niet tot een adoptiedienst wenden, maar kunnen zelfstandig adopteren.  Ze moeten ook een voorbereidingsprogramma volgen, maar krijgen een aparte module, specifiek gericht naar hun situatie.

Vervolg van de procedure

Met het attest van voorbereiding stap je naar de jeugdrechtbank om een geschiktheidsvonnis.  De jeugdrechter zal een maatschappelijk onderzoek vragen.  Wanneer je al een sociaal-affectieve band met het kind hebt (zoals bij stiefouderadoptie), is een maatschappelijk onderzoek niet verplicht.  De jeugdrechter oordeelt of de kandidaat-adoptant geschikt is.  Een binnenlandse adoptie kan de jeugdrechtbank onmiddellijk uitspreken. 
Voor het verdere verloop van een buitenlandse adoptie kun je beroep doen op een erkende adoptiedienst.  Wie dit niet doet en voor zelfstandige adoptie kiest, is zelf verantwoordelijk voor het afhandelen van het dossier, dat goedgekeurd moet worden door de Vlaamse Centrale Autoriteit.  Voor een buitenlandse adoptie moet je rekening houden met een kostprijs van ongeveer 13.000 euro en een termijn van anderhalf tot drie jaar tussen de oorspronkelijke aanmelding en de uiteindelijke aankomst van het adoptiekind in België.

Voor andere diensten die je informeren over adoptie, klik hier.

Over

De Gids voor Gezinnen is een initiatief van het kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen van de Odisee-hogeschool. De ondersteuning van gezinnen en hoe we die kunnen verbeteren, staat centraal in al onze projecten. Met de Gids voor Gezinnen bereiken we een breed publiek met begrijpelijke informatie over diensten, rechten en plichten, en wetgeving over en voor gezinnen.

Contact

Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen
Huart Hamoirlaan 136, 1030 Brussel
02/240.68.40

kenniscentrum.hig@odisee.be www.hig.be www.odisee.be

© 2016 Gids voor Gezinnen