Voorwaarden en procedure

Thema: Adoptie

Wat zijn de voorwaarden om te kunnen adopteren?

De adoptant

De adoptant (die adopteert) moet minimum 25 jaar zijn en minstens 15 jaar ouder dan de geadopteerde (die wordt geadopteerd). Gaat het om stiefouderadoptie, moet de adoptant 18 jaar zijn en is er een minimaal leeftijdsverschil van 10 jaar tussen de adoptant en de geadopteerde.

Om te kunnen adopteren, mag je gehuwd, samenwonend of alleenstaand zijn.  Gehuwden en samenwonenden moeten beiden instemmen met de adoptie.  Feitelijk samenwonenden moeten kunnen aantonen al drie jaar samen te wonen en moeten een affectieve relatie hebben.

Ook holebikoppels kunnen adopteren, maar toch zijn er in de praktijk heel wat moeilijkheden, omdat de biologische ouders of de buitenlandse instanties inspraak hebben in het gezin waar het kind terechtkomt.  In veel herkomstlanden is adoptie door holebi’s niet toegestaan.  Ook Belgische ouders die hun kind afstaan voor adoptie weigeren vaak een holebigezin. 
Bij stiefouderadoptie stelt dit probleem zich uiteraard niet.  Geboorteverlof kun je trouwens ook krijgen zonder een afstammingsband.

De geadopteerde

De geadopteerde van 12 jaar of ouder moet zelf toestemmen met de adoptie.  Bij een jonger kind, moet de biologische ouder dit doen.  Dit kan ten vroegste twee maanden na de geboorte.  Een adoptie gebeurt altijd in het belang van het kind en enkel wanneer de mogelijkheden in het herkomstland uitgeput zijn.  Het land van herkomst kan altijd bijkomende voorwaarden opleggen dan deze die in de Belgische wet omschreven zijn.

Een aanmelding

Een aanmelding voor een adoptieprocedure gebeurt bij het Vlaams Centrum voor Adoptie.
Er bestaat een aanmeldingsformulier voor een interlandelijke adoptie en één voor een binnenlandse adoptie.  Het Vlaams Centrum voor Adoptie stuurt de kandidaat door om een informatiesessie te volgen bij het Steunpunt Adoptie.

Voor andere diensten die je informeren over adoptie, klik hier.

Over

De Gids voor Gezinnen is een initiatief van het kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen van de Odisee-hogeschool. De ondersteuning van gezinnen en hoe we die kunnen verbeteren, staat centraal in al onze projecten. Met de Gids voor Gezinnen bereiken we een breed publiek met begrijpelijke informatie over diensten, rechten en plichten, en wetgeving over en voor gezinnen.

Contact

Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen
Huart Hamoirlaan 136, 1030 Brussel
02/240.68.40

kenniscentrum.hig@odisee.be www.hig.be www.odisee.be

© 2016 Gids voor Gezinnen