Moederschapsverlof

Als zwangere vrouw en kersverse moeder heb je recht op moederschapsverlof. De regeling verschilt naargelang je werknemer of zelfstandige bent.

Geef je borstvoeding, dan kan je hiervoor pauzes vragen op je werk.
Vrouwen waarvan de partner bevalt, hebben recht op een meemoederverlof, gelijkaardig aan het vaderschapsverlof.
Na de periode van moederschapsverlof kan je eventueel ouderschapsverlof opnemen of een beroep doen op kinderopvang.

Meer informatie krijg je bij jouw personeelsdienst, vakbond of ziekenfonds. Ook Kind en Gezin (Opgroeien) informeert je over de mogelijkheden. De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg geeft je informatie over de reglementering. Je kan ook terecht op de portaalsite van de sociale zekerheid.

Het pre- en postnataal verlof voor werkneemsters

15 weken

Je hebt recht op 15 weken moederschapsverlof. Dit bestaat uit een prenataal en een postnataal verlof:

Beval je te vroeg en heb je de verplichte week prenataal verlof nog niet opgenomen, dan ben je deze week moederschapsrust kwijt. Veel moeders willen zoveel mogelijk tijd doorbrengen met hun baby in het postnataal verlof. Toch is het belangrijk voldoende rust te nemen vòòr de bevalling. Deze rust beperkt het risico op vroeggeboorte.

Uitkering

Je krijgt een uitkering van het ziekenfonds. Die bedraagt tijdens de eerste 30 dagen van het zwangerschapsverlof 82% van je loon en daarna 75%. Vastbenoemde ambtenaren krijgen tijdens deze periode hun volledige loon.
Met toestemming van je werkgever mag je het werk neerleggen van de vijfde tot de zevende maand van de zwangerschap. Voor deze periode krijg je geen uitkering. Aansluitend wordt het prenataal verlof opgenomen.

Specifieke situaties

Borstvoedingsverlof

Het is mogelijk om het postnataal verlof te verlengen als je borstvoeding geeft.
Enerzijds kun je borstvoedingsverlof krijgen omwille van de werkomstandigheden (‘profylactisch borstvoedingsverlof’). Dan krijg je een uitkering voor arbeidsongeschiktheid.
Anderzijds kun je borstvoedingsverlof krijgen met instemming van de werkgever. In sommige sectoren is dit vastgelegd in een CAO. Hiervoor krijg je geen vergoeding. Integendeel, je moet zelfs een kleine vergoeding betalen aan de sociale zekerheid, om het recht op geneeskundige zorgen te blijven behouden.

De moederschapsrust voor zelfstandigen

12 weken

Als zelfstandige heb je recht op 12 weken moederschapsrust. Ze wordt opgesplitst in 3 weken die je verplicht moet opnemen en 9 weken die je naar keuze kan opnemen:

Uitkering

De uitkering van het ziekenfonds is een weekbedrag. Een eerste betaling vindt plaats uiterlijk de dertigste kalenderdag, te rekenen vanaf de eerste dag van de moederschapsrust. Daarna volgen er wekelijkse betalingen.

Specifieke situaties

Borstvoedingspauzes tijdens het werk

Als werkneemster heb je tot maximaal 9 maanden na de geboorte van je kind het recht om dagelijks het werk te onderbreken om borstvoeding te geven of moedermelk af te kolven. Het gaat om:

Over

De Gids voor Gezinnen is een initiatief van het kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen van de Odisee-hogeschool. De ondersteuning van gezinnen en hoe we die kunnen verbeteren, staat centraal in al onze projecten. Met de Gids voor Gezinnen bereiken we een breed publiek met begrijpelijke informatie over diensten, rechten en plichten, en wetgeving over en voor gezinnen.

Contact

Kenniscentrum Hoger Instituut voor Gezinswetenschappen
Huart Hamoirlaan 136, 1030 Brussel
02/240.68.40

kenniscentrum.hig@odisee.be www.hig.be www.odisee.be

© 2016 Gids voor Gezinnen